Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2021-2022

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2021-2022 như sau:

 • Đối tượng: Tất cả sinh viên có đăng ký học phần thuộc chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2021-2022;
 • Các bước nộp hồ sơ như sau:
  • Thực hiện nộp Hồ sơ:
  • Đợt 1:
   • Đơn đề nghị cấp học bổng (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên, xem hướng dẫn tại đây). Thời gian nộp đơn: từ ngày 21/03/2022 đến ngày 26/03/2022;
   • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trên Hệ thống thông tin sinh viên). Sinh viên nộp Bảng điểm tích lũy tại Phòng Sau đại học (B002). Thời gian tiếp nhận Bảng điểm: Chiều ngày 21, 23/03/2022 và cả ngày 26/03/2022.
  • Đợt 2:
   • Đơn đề nghị cấp học bổng (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên, xem hướng dẫn tại đây). Thời gian nộp đơn: từ ngày 29/03/2022 đến ngày 02/04/2022.
   • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trên Hệ thống thông tin sinh viên). Sinh viên nộp Bảng điểm tích lũy tại Phòng Sau đại học (B002). Thời gian tiếp nhận Bảng điểm: Chiều ngày 30, 31/03/2022 và cả ngày 02/04/2022.
  • Đợt 3:
   • Đơn đề nghị cấp học bổng (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên, xem hướng dẫn tại đây). Thời gian nộp đơn: từ ngày 14/04/2022 đến ngày 23/04/2022.
   • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trên Hệ thống thông tin sinh viên). Sinh viên nộp Bảng điểm tích lũy tại Phòng Sau đại học (B002). Thời gian tiếp nhận Bảng điểm: Chiều ngày 20/04/2022 và cả ngày 16 và 23/04/2022.
  • Đợt 4:
   • Đơn đề nghị cấp học bổng (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên, xem hướng dẫn tại đây). Thời gian nộp đơn: từ ngày 14/05/2022 đến ngày 21/05/2022.
   • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trên Hệ thống thông tin sinh viên). Sinh viên nộp Bảng điểm tích lũy tại Phòng Sau đại học (B002). Thời gian tiếp nhận Bảng điểm: Chiều ngày 18/05/2022 và cả ngày 21/05/2022.
  • Đợt 5:
   • Đơn đề nghị cấp học bổng (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên, xem hướng dẫn tại đây). Thời gian nộp đơn: từ ngày 10/06/2022 đến ngày 25/06/2022.
   • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trên Hệ thống thông tin sinh viên). Sinh viên nộp Bảng điểm tích lũy tại Phòng Sau đại học (B002). Thời gian tiếp nhận Bảng điểm: Chiều ngày 15/06/2022 , 22/06/2022 và cả ngày 18/06/2022, 25/06/2022.
  • Thực hiện hoàn thành thông tin tài khoản ngân hàng tại đây.
 • Thời gian công bố danh sách được cấp học bổng dự kiến: vào cuối học kỳ.

Lưu ý:

 • Phòng Sau đại học sẽ không thực hiện chi trả học học bổng cho các sinh viên không thực hiện nộp hồ sơ đúng thời gian và chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí;
 • Sinh viên cần nộp đơn đầy đủ hồ sơ theo quy định và đúng thời gian Phòng Sau đại học quy định. Phòng Sau đại học sẽ không tiếp nhận hồ sơ nếu nộp thiếu hồ sơ và sai khung thời gian;
 • Sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng vui lòng thực hiện mở tài khoản ngân hàng vì Nhà trường chi trả học bổng qua tài khoản ngân hàng của chính sinh viên (không chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người thân).