Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 05/01/2023)

Vào lúc 14h00 ngày 05/01/2023 tại phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196012036 Nguyễn Thị Diệp Ngân 02/10/1997 Chống lao động cưỡng bức theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 196012035 Nguyễn Ngọc Mai 03/07/1997 Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của tòa án tại Thành phố Hồ Chí Minh