Nhảy đến nội dung
x

Thông báo: Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng" - Khóa 02/2023 (Tháng 03/2023)

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng”- Khóa 02/2023 (Tháng 03/2023) với những nội dung như sau:

1. Thời lượng: Khoảng 02 tháng

2. Nội dung khóa học: Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo thông tư số 12/2013/QĐ-BGDĐT (Đính kèm)

3. Chứng chỉ: 

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng”, do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp có giá trị toàn quốc

4. Khai giảng: 31/03/2023 (học các buổi tối thứ 2 - thứ 4 - thứ 6, bắt đầu từ 20h00)

*** Học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày 28/03/2023. Học viên vui lòng đăng ký online tại mục số 7 để nhận được thông tin lớp học sớm nhất.

5. Học phí: 2.500.000 đồng/học viên

6. Hình thức học: Học online

7. Thông tin chi tiết về khóa học: tại đây.

Thẻ