Nhảy đến nội dung
x

Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến hoặc trong email xác nhận đăng ký dự tuyển);
 2. 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
 3. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học;
 4. 01 bản photo công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);
 5. 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 6. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);
 7. 01 bản photo chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);
 8. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
 9. 02 ảnh 3×4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng);
 10. Chứng nhận các thành tích về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học (nếu có, bản photo);
 11. 01 giấy xác nhận thâm niên công tác (được quy định theo danh mục đính kèm);
 12. 01 thư giới thiệu (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế);
 13. 01 thư dự tuyển (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế);
 14. 01 bài luận về dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ (mẫu bài luận dành cho ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh) (tham khảo tại đây).

* Lưu ý: Nhà trường sẽ tiến hành hậu kiểm các văn bằng/chứng chỉ trong hồ sơ dự tuyển.