Nhảy đến nội dung
x

Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến hoặc trong email xác nhận đăng ký dự tuyển);
 2. 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
 3. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học;
 4. 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 5. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);
 6. 01 bản photo chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);
 7. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
 8. 02 ảnh 3×4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng);
 9. 01 giấy xác nhận thâm niên công tác (theo yêu cầu chuyên ngành dự tuyển như: Bảo hộ lao động, Xã hội học, Quản trị kinh doanh, Quản lý thể dục thể thao, Luật kinh tế (đối với những thí sinh tốt nghiệp ngành gần/ngành khác dự tuyển ngành Luật kinh tế));
 10. 01 thư giới thiệu (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế);
 11. 01 thư dự tuyển (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế);
 12. 01 bài luận về dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ (tham khảo tại đây).