Nhảy đến nội dung
x

Khóa ngắn hạn

Khóa đào tạo học phần sau đại học

"Triết học Mác - Lenin" và "Phương pháp nghiên cứu khoa học"

Đối tượng tham dự:

  • Sinh viên/cựu sinh viên đại học Tôn Đức Thắng,
  • Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác.

Thời khóa biểu:

Học vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần.

Học phí:

460.000 đ/tín chỉ

*Trường đại học Tôn Đức Thắng có chế độ học bổng cho sinh viên/cựu sinh viên TDTU.

Đăng ký:

Học viên thực hiện các bước sau:

  1. Làm đơn đăng ký theo mẫu

  2. Nộp đơn đăng ký cho phòng Sau đại học

  3. Đóng học phí tại phòng Tài chính

Danh mục học phần tương đương (CT 4+1) (xem tại đây)