Nhảy đến nội dung
x

Thời khóa biểu ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2019

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2019 như sau: 

Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng:

Thứ Giờ học Tuần 42 Tuần 43 Tuần 44 Tuần 45
04, 05/05/2019 11, 12/05/2019 18, 19/05/2019 25, 26/05/2019
S7 07h30-11h30 Nghỉ Nghỉ Tiếng Anh
(P.C203)
Tiếng Anh
(P.C304)
C7 13h30-16h45 Cơ bản
(P.C302)
Cơ sở
(P.C302)
Tiếng Anh
(P.C305)
Tiếng Anh
(P.C304)
SCN 07h30-11h30 Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. C304)
Tiếng Anh
(P.C304)
Tiếng Anh
(P.C304)
CCN 13h30-16h45 Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. C304)
Tiếng Anh
(P.C304)
Tiếng Anh
(P.C304)

Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh:

Thứ Giờ học Tuần 43 Tuần 44
11, 12/05/2019 18, 19/05/2019
C7 13h30-17h30 Cơ bản
(P.C204)
Cơ sở
(P.C204)
SCN 07h30-11h30 Cơ bản
(P.C204)
Cơ sở
(P.C204)
CCN 13h30-17h30 Cơ bản
(P.C204)
Cơ sở
(P.C204)

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Bảo hộ lao động:

Thứ Giờ học
 
Tuần 43 Tuần 44 Tuần 45
11, 12/05/2019 18, 19/05/2019 25, 26/05/2019
S7 07h30-11h30 Nghỉ Tiếng Anh
(P.C203)
Tiếng Anh
(P.C304)
C7 13h30-16h45 Cơ bản
(P.C304)
Tiếng Anh
(P.C305)
Tiếng Anh
(P.C304)
SCN 07h30-11h30 Cơ bản
(P.C306)
Tiếng Anh
(P.C304)
Tiếng Anh
(P.C304)
CCN 13h30-16h45 Cơ bản
(P.C306)
Tiếng Anh
(P.C304)
Tiếng Anh
(P.C304)

Lịch ôn thi môn tiếng Anh:

Thứ Giờ học Tuần 44 Tuần 45
18, 19/05/2019 25, 26/05/2019
S7 07h30-11h30 Tiếng Anh
(P.C203)
Tiếng Anh
(P.C304)
C7 13h30-16h45 Tiếng Anh
(P.C305)
Tiếng Anh
(P.C304)
SCN 07h30-11h30 Tiếng Anh
(P.C304)
Tiếng Anh
(P.C304)
CCN 13h30-16h45 Tiếng Anh
(P.C304)
Tiếng Anh
(P.C304)

Ghi chú: S7: Sáng thứ 7; C7: Chiều thứ 7; SCN: Sáng Chủ nhật; CCN: Chiều Chủ nhật

 

Thẻ