Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-ke-hoach-to-chuc-tot-nghiep-thac-si

Thông báo hoạt động tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ đợt tháng 4-2019

Căn cứ vào kết quả bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ của học viên cao học;

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ đợt tháng 4 năm 2019;

Phòng sau đại học tổng hợp dữ liệu cho đợt xét tốt nghiệp tháng 4 năm 2019 bao gồm những chuyên ngành sau: Bảo hộ lao động, Kế toán, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Toán ứng dụng.

Để biết thêm chi tiết danh sách Anh(chị) vui lòng kiểm tra email học viên hoặc trên hệ thống thông tin học viên.