Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 05/11/2020)

Vào lúc 13h30 ngày 05/11/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186001002 Phạm Quỳnh Quyên 13/07/1994 Tầm quan trọng của sự tham gia khách hàng đối với dịch vụ kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Triệu Phú
2 176001029 Nguyễn Dũng Hùng Anh 10/08/1979 Nghiên cứu về những yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại các tổ chức phi lợi nhuận trên địa bàn TP.HCM
3 176001041 Nguyễn Đoàn Hải Yến 02/01/1994 Một mô hình đánh giá trực tuyến và ý định mua sắm của khách hàng: Ứng dụng trong nhà hàng Hoàng Yến
4 176001030 Lê Thị Thu Hằng 18/04/1991 Một mô hình đánh giá thương hiệu bán lẻ - Ứng dụng vào đại siêu thị Co.op Xtra