Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1

Phòng Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho sinh viên tham gia chương trình 4+1 như sau:

+ Đối tượng: 

  • Sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2019-2020;
  • Sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2020-2021.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Chiều thứ 7 ngày 14/11/2020Chiều thứ 3 ngày 17/11/2020.

+ Hạn cuối nhận hồ sơ: 17h30 ngày 17/11/2020.

+ Hồ sơ: 

  • Đơn đề nghị cấp học bổng tại đây;
  • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (có mộc đỏ).

+ Hình thức nộp: 

  • Nộp trực tiếp tại Phòng Sau đại học;
  • Chuyển phát nhanh về địa chỉ của Phòng Sau đại học.

+ Thực hiện điền thông tin tài khoản ngân để thuận tiện cho việc chi trả: tại đây.

Lưu ý:

  • Đây là lần gia hạn hồ sơ đề nghị cấp học bổng cuối cùng. Phòng Sau đại học sẽ không thực hiện việc xét hồ sơ và chi trả học bổng đối với các đối tượng không nộp hồ sơ đúng hạn thời hạn như thông báo;
  • Sinh viên tham gia cả 02 học kỳ thì làm 02 bộ hồ sơ tương ứng.