Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2020-2021

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2020-2021 như sau:

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 7;
 • Hạn cuối nhận hồ sơ: 17h ngày 05/11/2020;
 • Đối tượng: Tất cả sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2020-2021;
 • Thời gian công bố danh sách được cấp học bổng dự kiến: 05/12/2020;
 • Hồ sơ: 
  • Đơn đề nghị cấp học bổng tại đây;
  • Bảng điểm tích lũy (có mộc đỏ).
 • Hình thức nộp hồ sơ:
  • Nộp trực tiếp tại Phòng Sau đại học;
  • Chuyển phát nhanh về địa chỉ của Phòng Sau đại học.
 • Thực hiện điền thông tin tài khoản ngân để thuận tiện cho việc chi trả: tại đây.

Phòng Sau đại học sẽ không thực hiện chi trả học học bổng cho các sinh viên không thực hiện đúng thông báo này.