Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 12/05/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 12/05/2021 tại Phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186011015 Lê Quang Huy 25/03/1993 Đánh giá Ergonomics với công việc chế biến cao su, nghiên cứu điển hình tại Nhà máy chế biến cao su Bến Súc
2 186011016 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/08/1994 Đánh giá hành vi tuân thủ an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu điển hình tại công ty CP Xây dựng Central