Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 27/03/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 27/03/2021 tại phòng C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (8520301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186002006 Trương Mộng Quỳnh 27/09/1995 Tổng hợp alpha-calcium sulface hemihydrate bằng phương pháp microwave
2 196002002 Nguyễn Hoàng Phúc 07/12/1996 Nghiên cứu sàng lọc ảo khả năng chống ung thư của một số dẫn xuất benzimidazole
3 186002004 Võ Hoàng Khiêm 10/09/1995 Tổng hợp than sinh học có nguồn gốc từ lục bình nghiên cứu ứng dụng làm vật liệu xử lý nước thải
4 186002001 Lê Quốc Cường 09/04/1994 Ứng dụng kỹ thuật điện hóa hiện đại trong xử lý nước thải công nghiệp nhiễm kim loại nặng