Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 07/04/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 07/04/2021 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012064 Nguyễn Lê Khánh Duy 15/02/1979 Bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất, thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2 186012077 Vũ Quang Vinh 26/08/1979 Pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3 186012075 Bùi Thị Thu Thủy 27/05/1973 Quyền của tổ chức đại diện cho người lao động tại các doanh nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4 186012048 Nguyễn Thị Linh 25/05/1992 Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
5 186012070 Nguyễn Thượng Lý 29/04/1980 Thực tiễn áp dụng pháp luật về giá dịch vụ viễn thông tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6 186012067 Hồ Thành Hưng 02/07/1971 Thực tiễn áp dụng pháp luật về các hình thức quảng cáo thương mại ngoài trời tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
7 186012069 Nguyễn Thế Khải 29/08/1969 Thực tiễn áp dụng quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu