Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 08/04/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 08/04/2021 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012025 Trần Văn Tân 25/01/1984 Áp dụng pháp luật về kê biên, xử lý tài sản bảo đảm tại ngân hàng thương mại ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
2 186012023 Hồ Ngọc Phi 21/08/1984 Thực tiễn áp dụng pháp luật về đấu giá tài sản thi hành án dân sự tại tỉnh Phú Yên
3 186012016 Nguyễn Quốc Khoa 01/10/1984 Áp dụng pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
4 186012028 Nguyễn Bảo Toàn 31/10/1980 Pháp luật về xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình thế chấp tại Ngân hàng thương mại từ thực tiễn tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
5 186012019 Nguyễn Hồng Ngân 15/05/1982 Pháp luật về vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp - thực tiễn áp dụng tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
6 186012031 Nguyễn Đồng Việt  17/12/1988 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về sử dụng lao động nữ trong doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định
7 186012030 Trần Minh Tuấn 23/08/1979 Áp dụng pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định
8 186012009 Trương Tiến Dũng

10/07/1976

Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Bình Định