Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 14/01/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 14/01/2021 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012079 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/10/1977 Pháp luật về cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
2 186012013 Võ Mộng Hùng 17/08/1969 Áp dụng pháp luật về chi ngân sách để hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
3 186012005 Nguyễn Đình Chương 21/02/1972 Pháp luật về chỉ định thầu thi công xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước qua thực tiễn áp dụng tại xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
4 186012026 Huỳnh Ngọc Thắng 12/05/1989 Thực tiễn áp dụng pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 186012003 Trần Viễn Chinh 19/10/1980 Thực tiễn áp dụng pháp luật về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
6 186012021 Hồ Thị Hồng Nhung 04/10/1983 Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
7 186012018 Trương Hoài Nam 26/05/1977 Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Bình Định
8 186012022 Lê Văn Pháp  12/03/1985 Áp dụng pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bình Định
9 186012035 Võ Trọng Vinh 03/02/1976 Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại tỉnh Bình Định