Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 15/04/2021)

Vào lúc 13h00 ngày 15/04/2021 tại phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012074 Đỗ Thị Anh Thư 01/05/1989 Pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài từ thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giải pháp hoàn thiện
2 186012073 Vũ Anh Thao 07/11/1982 Pháp luật về thuế áp dụng đối với hoạt động nghề nghiệp luật sư, từ thực tiễn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3 186012068 Nguyễn Thị Hường 05/12/1973 Pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí - Thực tiễn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
4 186012066 Lê Văn Hùng 17/04/1968 Pháp luật về quyền sở hữu đối với căn hộ du lịch qua thực tiễn tại các tỉnh ven biển Trung và Nam bộ