Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 16/04/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 16/04/2021 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012076 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/10/1988 Quyền đình công của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam - từ thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2 186012010 Đào Ngọc Duy 20/11/1983 Pháp luật về quyền của người sử dụng lao động đối với người lao động qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định
3 186012072 Nguyễn Văn Tân 12/05/1989 Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất - Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4 186012097 Hà Hoàng Công Thịnh 10/09/1984 Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
5 186012034 Nguyễn Xuân Vinh 01/01/1982 Pháp luật về chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động từ thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bình Định
6 186012020 Dương Văn Nhất 12/01/1980 Pháp luật về giải thể doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
7 186012001 Nguyễn Hoàng Anh 01/01/1989 Áp dụng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của Toàn án nhân dân tại tỉnh Bình Định
8 186012027 Lê Quang Thịnh 15/02/1982 Áp dụng pháp luật về hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại tỉnh Bình Định