Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 20/01/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 20/01/2021 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012029 Nguyễn Minh Tòng 09/10/1982 Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua thực tiễn dự án hồ chứa nước Đồng Mít tại tỉnh Bình Định
2 186012015 Huỳnh Minh Khoa 27/05/1987 Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
3 186012054 Lê Thị Thắm 10/01/1986 Pháp luật về đấu giá tài sản bảo đảm của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Gia Lai
4 186012006 Trần Hữu Danh 13/08/1971 Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản qua thực tiễn tại thành phố Quy Nhơn
5 186012057 Hoàng Văn Tiến 12/06/1978 Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Gia Lai