Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 20/04/2021)

Vào lúc 13h00 ngày 20/04/2021 tại phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012101 Nguyễn Thanh Tuấn 14/10/1979 Pháp luật về chống hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu từ thực tiễn tại Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh
2 186012095 Võ Toàn Thắng 30/01/1985 Trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của doanh nghiệp trong hoạt động thương mại điện tử
3 186012091 Nguyễn Phan Hùng Kiệt 02/01/1996 Thực trạng về huỷ phán quyết trọng tài thương mại tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh