Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 21/01/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 21/01/2021 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012045 Bùi Tá Hải Hoàng 02/10/1983 Pháp luật về xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội từ thực tiễn tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
2 186012043 Ngô Thị Giang 07/06/1988 Pháp luật về Lao động là người giúp việc gia đình từ thực tiễn tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
3 186012051 Huỳnh Công Quang 21/12/1977 Pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
4 186012050 Hồ Thị Hồng Nhiên 24/03/1982 Thực hiện pháp luật về quản lý chất thải y tế tại tỉnh Gia Lai
5 186012062  Phạm Huy Vũ 06/08/1982 Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng thương mại từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
6 186012047 Lê Thanh Hường 12/12/1989 Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân tại tỉnh Gia Lai
7 186012082 Lương Thị Thái Bình 26/08/1984 Áp dụng pháp luật về kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thi hành án dân sự tại tỉnh Gia Lai
8 186012055 Nguyễn Thị Thắm 30/07/1989 Pháp luật về kỷ luật lao động theo hình thức sa thải từ thực tiễn tại tỉnh Gia Lai
9 186012058 Đỗ Khắc Toản 07/10/1980 Pháp luật về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại từ thực tiễn tại tỉnh Gia Lai
10 186012056 Nguyễn Thị Hồng Thảo 10/05/1981 Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện từ thực tiễn tại tỉnh Gia Lai