Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 28/04/2021)

Vào lúc 14h00 ngày 28/04/2021, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186001013 Phạm Huỳnh Quang Huy 17/03/1996 Chất lượng dịch vụ điện tử, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng: Vai trò kiểm soát của giá trị cảm nhận khi mua hàng của các kênh thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 186001023 Phan Thị Thanh Trúc 30/01/1996 Mối quan hệ giữa trải nghiệm thương hiệu, sự hài lòng và lòng trung thành: Vai trò trung gian của đặc tính thương hiệu
3 186001016 Nguyễn Thị Kim Quyên 15/05/1996 Tác động của môi trường truyền thông xã hội đến tương tác nhận thức và ý định tham gia của người dùng ứng dụng bảng tin của Zalo tại Việt Nam