Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 25/03/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 25/03/2021 tại phòng B106,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186008013 Đỗ Phương Uyên 20/10/1994 Tác động của chất lượng báo cáo Tài chính đến hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam
2 186008069 Đỗ Quốc Khánh 02/09/1990 Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
3 186008071 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 01/02/1995 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
4 186008057 Đinh Việt Linh 31/01/1994 Tác động của rủi ro đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
5 186008056 Nguyễn Thị Liên 23/09/1983 Cấu trúc tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam
6 186008059 Lê Trọng Nhơn 26/10/1977 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai