Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 30/07/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 30/07/2021,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186008067 Nguyễn Vi Quỳnh Anh 04/05/1996 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hồ Chí Minh
2 186008068 Cao Ngọc Cường 01/10/1996 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
3 186008072 Đặng Thị Ngọc Trâm 18/08/1995 Cấu trúc sở hữu tác động đến hiệu quả hoạt động của công ty: Bằng chứng từ các công ty xây dựng - Bất động sản niêm yết trân sàn HOSE
4 186008060 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/08/1992 Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
5 186008063 Nguyễn Thị Minh Hiếu 02/07/1988 Tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
6 186008064 Lê Vũ Hội 05/10/1991 Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng TMCP Việt Nam
7 186008065 Nguyễn Ngô Trúc Quỳnh 19/12/1992 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8 186008066 Trang Thị Thủy Trinh 20/11/1992 Các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
9 186008003 Nguyễn Quốc Đạo 16/01/1996 Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
10 196008005 Nguyễn Thụy Bảo Châu 10/07/1997 Tác động của đổi mới đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
11 196008020 Hồ Phúc Diễm Vy 05/11/1997 Ảnh hưởng của việc tiếp cận vốn đối với sự đổi mới của doanh nghiệp nhỏ và vừa