Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi cuối kỳ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (nhóm 24) trong HK2/2020-2021

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi cuối kỳ học phần phương pháp nghiên cứu khoa học (nhóm 24) trong HK2/2020-2021 như sau:

+ Thời gian thi: 8h00 ngày 21/08/2021;

+ Hình thức thi: Trực tuyến;

+ Sinh viên hoãn thi: Nộp đơn trước 17h00 ngày 18/08/2021.

Lưu ý: 

+ Sinh viên thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn thi trực tuyến;

+ Sinh viên ăn mặc lịch sự khi tham gia thi trực tuyến.

Thẻ