Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 15/10/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 15/10/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196017008 Phạm Tiến Đạt 20/02/1995 Thiết kế nhà máy điện gió và nghiên cứu phối hợp thủy điện, nhiệt điện và điện gió trong ổn định tần số trong hệ thống điện