Nhảy đến nội dung
x

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão (2023)

Căn cứ vào Thông bố số 3178/TB-TĐT ngày 03/11/2022 của Nhà trường, Phòng Sau đại học thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Quý Mão (2023) như sau:

1. Lịch nghỉ Tết Dương lịch: Tất cả sinh viên tham gia chương trình 4+1, học viên và nghiên cứu sinh ở tất cả các cơ sở được nghỉ Tết dương lịch năm 2023 trong 02 ngày theo quy định (Chủ nhật ngày 01/01/2023 và thứ Hai ngày 02/01/2023).

2. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (2023): Tất cả sinh viên tham gia chương trình 4+1, học viên và nghiên cứu sinh được nghỉ học từ thứ Hai, ngày 16/01/2023 (25 tháng Chạp) đến hết Chủ nhật, ngày 29/01/2023 (Mồng 08 tháng Giêng). Ngày 30/01/2023 học lại theo thời khóa biểu.