Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện (ngày 07/01/2024)

Vào lúc 09h00 ngày 07/01/2024 tại phòng B010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện. 

STT MSNCS Họ và tên Tên đề tài
1 201917001 Trần Thanh Phong

Điều khiển tần số khi thay đổi tải trong hệ thống điện đa khu vực dùng điều khiển trượt

Load frequency control in multi-area interconnected power system using sliding mode control

Thẻ