Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện (ngày 28/10/2023)

Vào lúc 14h00 ngày 28/10/2023, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện (8520201)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201817003 Nguyễn Minh Trung 11/02/1995 Phương pháp điều khiển mô hình dự báo điện áp cho bộ nghịch lưu nguồn tổng trở 3 pha