Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 24/10/2023)

Vào lúc 8h00 ngày 25/10/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 196009008 Phạm Thị Linh 03/11/1996 Bạo lực tinh thần trong gia đình trí thức tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và các yếu tố tác động