Nhảy đến nội dung
x

Họp định kỳ công tác sau đại học lần 1

Ngày 06/07/2023, buổi họp định kỳ công tác sau đại học đã diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng với sự tham dự của Phòng Sau đại học (P.SĐH) với lãnh đạo và viên chức phụ trách sau đại học của các Khoa, Viện có đào tạo trình độ thạc sĩ & tiến sĩ.
Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng về công tác sau đại học, nhằm triển khai kế hoạch thực hiện công tác đào tạo sau đại học với các Khoa, Viện; Đồng thời, đánh giá, xem xét công việc đã và đang thực hiện để đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ đào tạo sau đại học trong thời gian tới.
PGS.TS. Ngô Lê Minh thay mặt Phòng Sau đại học đã thông tin về kết quả làm việc với các Khoa, Viện trong tháng 5 & 6/2023; kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2023; kết quả tuyển sinh chương trình 4+1 trong năm học 2022-2023 và những hoạt động cải tiến về tin học hóa để cải thiện hoạt động đào tạo sau đại học toàn trường. Đồng thời, P. SĐH đã trình bày Kế hoạch quảng bá tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2023, chương trình 4+1 tại TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Khánh Hòa; Kế hoạch mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2023-2026 đến các Khoa, Viện để cùng phối hợp thực hiện. Cuối cùng, là phần giải đáp thắc mắc, tiếp nhận những góp ý của Lãnh đạo Khoa/Viện liên quan đến các hoạt động tuyển sinh và đào tạo sau đại học.
Hoạt động họp định kỳ công tác sau đại học thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Sau đại học và Khoa, Viện quản lý chuyên môn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ tốt hơn cho người học sau đại học.

Kết quả làm việc với các Khoa, Viện trong tháng 5 và 6 năm 2023

Toàn cảnh buổi họp định kỳ công tác sau đại học lần thứ 1 diễn ra ngày 06/07/2023.