Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2022 về sau)
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến 30/03/2024
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 26/05/2023)

Vào lúc 8h30 ngày 26/05/2023, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2020 về trước)
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến 30/12/2023
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 27/03/2023)

Vào lúc 8h30 ngày 27/03/2023, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023 từ ngày 03/01/2023 đến 05/07/2023
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2022 từ ngày 01/07/2022 đến 30/12/2022
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022 từ ngày 03/01/2022 đến 03/07/2022
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 từ ngày 01/06/2021 đến 31/12/2021
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019 từ ngày 01/07/2019 đến 31/12/2019
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019 từ ngày 07/01/2019 đến 02/07/2019
Subscribe to luận văn thạc sĩ