Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 26/05/2023)

Vào lúc 8h30 ngày 26/05/2023, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201803003 Nguyễn Văn Hiếu 25/02/1997 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất - thương mại nông sản tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
2 201803013 Nguyễn Thị Tâm 10/06/1996 Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại TP.HCM