Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 27/03/2023)

Vào lúc 8h30 ngày 27/03/2023, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201803014 Đinh Thị Mai Trang 04/04/1997 Tác động của các nhân tố thuộc kiểm toán nội bộ đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 201803004 Trương Hoài Hiếu 28/09/1987 Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả kinh doanh: Thực nghiệm ở các ngân hàng tại Việt Nam
3 201803005 Nguyễn Trúc Hương 01/01/1987 Tác động của trách nhiệm xã hội (CSR) đến quản trị lợi nhuận (EM) tại các công ty ngành sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4 202803009 Nguyễn Lương Hồng Nhung 19/07/1998 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính của Đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại tỉnh Đồng Nai
5 202803006 Trần Thị Mai Hương 09/09/1998 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh