Nhảy đến nội dung
x
Hoi-dong-danh-gia-luan-van-thac-si-ke-toan

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 27/11/2018

Phòng bảo vệ: Phòng họp B (B010), cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Tên đề tài LVThS

1

1010910K

Thái Quang

Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

2

910723K

Lê Thùy

Dung

Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Bình Dương