Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (07/11/2018)

Vào lúc 07h30 ngày 07/11/2018 tại phòng họp B (B010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301).

STT MSHV Họ và tên học viên Tên đề tài
1010880K Nguyễn Thị Bích  Thủy Ảnh hưởng của thông tin trên BCTC đến giá cổ phiếu của các công ty xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2 1010867K Đặng Thị Kim Chi Đánh giá tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ đến công tác thu – chi tài chính tại các Liên đoàn lao động quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh – thông qua các đối tượng đang công tác tại đơn vị
3 1010871K Lê Vũ Thanh  Ngân Các nhân tố thuộc về quản trị công ty tác động đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty Vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4 156003014 Huỳnh Lưu Thanh Tâm Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của Quỹ mở trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5 910592K Thái Ngọc Nguyên Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng - thanh toán đối với hóa chất - vật tư và thuốc tại bệnh viện truyền máu huyết học
6 1010877K Hoàng Thị Thu  Thảo Tác động của chất lượng báo cáo tài chính và kỳ hạn nợ đến hiệu quả đầu tư: thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
7 156003010 Huỳnh Thị Hồng Phúc Các nhân tố tác động đến  chất lượng kiểm toán  báo cáo tài chính - Quan điểm của kiểm toán viên tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập