Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (chiều ngày 16/05/2018)

Vào lúc 13h ngày 16 tháng 05 năm 2018 tại phòng họp C (C010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301).

STT MSSV Họ và tên học viên TÊN ĐỀ TÀI
1 156003003 Bùi Hoàng Thu Hằng Tác động của các nhân tố cấu thành hệ thống Kiểm soát nội bộ đến tính hữu ích thông tin Báo cáo tài chính các công ty niêm yết ngành Dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh
2 156003012 Vũ Thanh Quỳnh Các yếu tố tác động đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại các cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3 156003016 Trần Thanh Tuyền Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại các công ty Dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4 910741K Trần Hoàng Nghiệp Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các công ty nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Tân Thành - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu