Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (sáng ngày 16/05/2018)

Vào lúc 8h ngày 16 tháng 05 năm 2018 tại phòng họp C (C010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301).

STT MSSV Họ và tên học viên TÊN ĐỀ TÀI
1 1010868K Trần Thị Thu Hà Các nhân tố thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ tác động đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM
2 1010906K Phan Phú Khánh Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
3 1010908K Nguyễn Thị Trúc Linh Ứng dụng mô hình M-SCORE để phát hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận: thực nghiệm tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
4 1010918K Trần Thị Tiên Các yếu tố tác động đến ứng dụng thành công hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang