Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (sáng ngày 22/05/2018)

Vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 05 năm 2018 tại phòng họp C (C010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên học viên Tên đề tài
1 1010857Q Đậu Văn Lương Tác động của trí tuệ cảm xúc đến kết quả công việc của nhân viên: trường hợp các nhà sách Fahasa tại Tp.HCM
2 1010858Q Võ Bá Minh Mối quan hệ giữa nhận thức hỗ trợ từ tổ chức và cam kết tình cảm của cán bộ nhân viên tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
3 1010863Q Lê Hoàng Vân Trang Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang
4 156001007 Lê Dạ Lan Thanh Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang