Nhảy đến nội dung
x
Hoi-dong-danh-gia-luan-van-thac-si-tai-chinh-ngan-hang

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Vào lúc 13h00 ngày 23/11/2018, tại phòng họp lầu 6 thư viện, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn 
1 1010866T Nguyễn Thị Nhật Linh Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các công ty giao thông vận tải niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh