Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-bao-ho-lao-dong

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động

Ngày 22/02/2019, tại phòng Họp C (C010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Bảo hộ lao động cho 06 học viên cao học như sau:

STT

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Thời gian

Ghi chú

1

166011002

Hồ Đắc Cẩm Bình

Xây dựng qui trình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu điển hình tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

7h30

 

2

166011026

Nguyễn Trần Huy

Xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất. Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH S.C JOHNSON & SON

3

166011012

Hoàng Hồng Ly

Xây dựng và nâng cao bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho ngành giày da - Nghiên cứu cụ thể tại Công ty Sản xuất Giày da Taekwang Vina

4

166011031

Nguyễn Trọng Tiến

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 làm nền tảng trong phát triển văn hóa an toàn tại Công ty Cổ phần Hưng Thịnh INCONS

13h00

 

5

166011032

Nguyễn Quý Tính

Xây dựng quy trình làm việc an toàn cho nhân viên ngành giám định tại các cảng hàng hóa

14h30

 

6

166011027

Lê Vũ Long

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp sửa chữa cơ khí tại Việt Nam. Nghiên cứu điển hình tại xưởng sửa chữa cánh quạt, buồng đốt của các tổ máy tuốc-bin khí đốt

16h00