Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-bao-ho-lao-dong

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 04/10/2019)

Ngày 04/10/2019, từ 7:30, tại phòng Họp B.106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động cho 4 học viên cao học như sau:

MSHV

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

176011002

Nguyễn Ngọc Anh Minh

Nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động trong các giải pháp thi công lắp dựng trụ điện cao thế tại công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2

 

176011003

Nguyễn Thị Nhựt Thanh

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Giang tỉnh Tiền Giang

 

176011024

Hà Trần Đắc Vũ

Ứng dụng phần mềm ALOHA xác định phạm vi ảnh hưởng và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro sự cố cháy, nổ trong vận chuyển LPG

 

176011015 Bùi Thị Ngân Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho hoạt động sản xuất thuốc gây độc tế bào. Nghiên cứu điển hình tại công ty CP CN SH Dược Nanogen