Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ke-toan

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Ngày 01/03/2019, tại phòng Họp A101 và Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Kế toán cho 20 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Thời gian - Địa điểm

Ghi chú

166003053

Nguyễn Thị Trà Giang

Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc doanh nghiệp kiểm toán độc lập tới hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên HOSE

08h00 - Phòng Họp A101

 

166003054

Lê Thị Bích Hà

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khóa TP.HCM.

 

166003061

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tác động của nhân tố kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

166003066

Phạm Nhật Tuấn

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi làm mượt thu nhập của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

 

166003067

Nguyễn Trần Như Ý

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng nguyên tắc thận trọng trong báo cáo tài chính: thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn HOSE

 

166003034

Nguyễn Thị Hoài Trang

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện hệ thống thông tin kế toán trong các đơn vị y tế tại tỉnh Tiền Giang.

08h00 - Phòng Họp B010

 

166003052

Hoàng Thị Hoài Duyên

Tác động của sự tham gia vào dự toán ngân sách đến kết quả công việc của các nhà quản trị tại Việt Nam - Vai trò trung gian của cơ chế học hỏi, truyền thông và nhận thức

 

166003064

Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Ảnh hưởng của nhân tố doanh nghiệp kiểm toán đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính - Nghiên cứu tại các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

166003065

Phạm Thị Thu Trang

Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp tại Tp.HCM

 

166003068

Lê Thị Bạch Yến

Các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam - Nghiên cứu cho các công ty thuộc nhóm ngành nông nghiệp.

 

166001035

Nguyễn Thị Thanh Vân

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu, chi ngân sách tỉnh Bến Tre.

13h00 - Phòng Họp A101

 

166003025

Nguyễn Thị Hồng  Ngọc

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Tiền Giang.

 

166003029

Ngần Thanh Sơn

Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống Kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Nghiên cứu thông qua các đối tượng đang làm việc ở đơn vị.

 

166003033

Ngô Duy Thượng

Tác động các nhân tố kiểm toán đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

 

166003072

Ngô Thị Minh Hiếu

Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ công tác quản lý thu thuế tại cục thuế Bến Tre.

 

166003022

Nguyễn Thị Phương Hiếu

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre.

08h00 - Phòng Họp B010

 

166003023

Diệp Phương  Hồng

Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ ở các công ty chế biến chỉ xơ dừa tại Bến Tre thông qua các đối tượng đang làm việc tại đơn vị.

 

166003024

Nguyễn Thị Hồng Lý

Đánh giá tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ hoạt động đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế tại các đơn vị y tế tự chủ tài chính ở Tiền Giang thông qua các đối tượng đang làm việc tại đơn vị.

 

166003027

Nguyễn Tiến Nhân

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

166003075

Phạm Thái  Vĩ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chỉ số Z-score điều chỉnh và khả năng hoạt động liên tục: Thực nghiệm tại các doanh nghiệp bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.