Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Lúc 14h00, ngày 01/03/2019, tại phòng Họp Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 03 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166001188

Nguyễn Thị Kiều

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tiếp nhận đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Định

 

166001058

Ngô Hải Hà

Nâng cao sự hài lòng của Khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. HCM - Chi nhánh Bình Định

 

166008021

Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết công việc của nhân viên: Trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang