Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 25/7/2019)

Ngày 25/7/2019, tại phòng  Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 7 học viên cao học như sau:

MSHV

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166001128

Nguyễn Tấn Quang

Cam kết tổ chức, động lực dịch vụ công và hiệu quả công việc tại Cục Thống kê Quảng Ngãi

 

166001124

Nguyễn Quảng Ninh

Nghiên cứu mối quan hệ giữa Hệ thống làm việc hiệu suất cao và sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam -Chi nhánh Quảng Ngãi

166001021 Huỳnh Phan Trung Ảnh hưởng của công bằng trong tổ chức đến sự cam kết của nhân viên văn phòng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Định

166001179

Lê Tấn Đức

Những yếu tố gây căng thẳng trong công việc và tác động của nó đến mức độ an toàn và tai nạn lao động công nhân xây dựng tại Tiền Giang

166001152

Lý Thanh Duy

Sự tác động của nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng đến sự gắn kết nhân viên tại các công ty truyền thông địa bàn Tp. HCM

166001026 Trần Hoàng Huy Mối quan hệ giữa niềm tin ở tổ chức và hành vi vượt trội của công chức thuế tỉnh Tiền Giang
166003035 Mai Hữu Bích Vân Nghiên cứu các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên tại Viễn thông Bến Tre