Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (sáng 26/01/2019)

Vào lúc 08h00 ngày 26/01/2019, tại phòng họp B (B010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn
1 166001027 Nguyễn Tuấn Kha Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến hiệu quả tài chính của các chi nhánh ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
2 166001031 Lê Hữu Phúc Nghiên cứu tác động của việc làm quá giờ đến sức khỏe và hành vi lối sống của giao dịch viên các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3 166008021 Nguyễn Hoàng Phương Thảo Mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết công việc của nhân viên: Trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
4 166001005 Nguyễn Thị Thu Huyền Tác động của môi trường quan tâm, thỏa mãn công việc, cam kết gắn bó đến hiệu suất công việc của nhân viên Tập đoàn Trung Thủy