Nhảy đến nội dung
x
Hoi-dong-danh-gia-luan-van-thac-si-tai-chinh-ngan-hang

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (25/01/2019)

Vào lúc 13h00 ngày 25/01/2019, tại phòng họp B (B010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn
1 166008022 Nguyễn Văn Thuận Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam
2 166008012 Nguyễn Thị Yến Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
3 166008026 Lê Minh Đạt Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4 166008014 Huỳnh Tăng Phúc Hậu Ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5 166008031 Nguyễn Thế Lực Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng