Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng trình độ tiến sĩ và thạc sĩ kết hợp tổ chức chuyên đề trích dẫn khoa học và gặp gỡ khoa/viện chuyên môn

Phòng SĐH thông báo Kế hoạch tổ chức như sau:

- Thời gian: 

* Lễ Khai giảng: 09h30 - 11h30 ngày 13/07/2019 tại phòng A403

* Chuyên đề về Trích dẫn khoa học và Phổ biến quy chế: 13h15 - 17h00 ngày 13/07/2019 tại Hội trường 10F

* Tập huấn sử dụng Thư viện và Gặp gỡ Khoa/Viện chuyên môn: 07h30 - 11h00 ngày 14/07/2019 tại Thư viện.

- Thành phần tham dự: toàn thể GV, GV các Khoa/Viện quản lý chương trình SĐH, các Học viên và khách mời.