Nhảy đến nội dung
x

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 03/05/2019)

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 03/05/2019): [xem tại đây]

Phòng Sau đại học xin thông báo việc đăng ký môn học (ĐKMH) HK2/2018 – 2019 như sau:

  • Tất cả học viên phải ĐKMH theo quy định, học viên không ĐKMH xem như không có tên trong danh sách ghi điểm môn học. Học viên có thể tham khảo “Thời khóa biểu HK2/2018 – 2019″ khi tiến hành ĐKMH, lưu ý đối chiếu nhóm môn học với địa điểm học để tránh nhầm lẫn;
  • Thời gian:
    • Đợt 1: 08h00 ngày 12/12/2018 đến 17h00 ngày 15/12/2018;
    • Đợt 2: 13h00 ngày 20/12/2018 đến 18h00 ngày 21/12/2018;
  • Đối tượng: học viên tất cả các ngành trừ ngành;
  • Lưu ý: học viên cần xem trước "Hướng dẫn ĐKMH", thực hiện đầy đủ các thao tác theo hướng dẫn và phải kiểm tra lại kết quả ĐKMH trước khi thời hạn ĐKMH kết thúc (xem hướng dẫn đăng ký môn học tại biểu mẫu số 16 (tại đây)).
  • Sinh viên 4+1 điền Mẫu đơn đăng ký môn học và gửi về khoa ký duyệt (lưu ý nộp kèm theo bảng điểm tích lũy). Khoa sẽ tổng hợp đơn và chuyển về phòng sau đại học đúng hạn. Hạn cuối nộp đơn 02/01/2019.