Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2019 - 2020

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký môn học của HK2/2019-2020 như sau:

  • Thời gian: từ 08h00 ngày 04/11/2019 đến 17h00 ngày 06/11/2019;
  • Đối tượng: tất cả học viên của các khoa Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử, Môi trường và Bảo hộ lao động; Khoa học ứng dụng; Mỹ thuật công nghiệp; Quản trị kinh doanh, Xã hội học.
  • Đối với các Khoa còn lại: sẽ có thông báo sau.

*Lưu ý:

- Học viên kiểm tra tài khoản thông tin học viên để đảm bảo đăng nhập được;

- Xem thời khóa biểu trước khi đăng ký (tại đây);

- Cập nhật thông tin học viên (chọn biểu tượng thông tin học viên để cập nhân thông tin cá nhân)

- Học viên nên thực hiện theo "Hướng dẫn ĐKMH";

- Các nhóm học phần có thời gian và địa điểm khác nhau;

- Sau khi đăng ký xong nên đăng nhập lại để vào kiểm tra kết quả đăng ký bằng cách kiểm tra thời khóa biểu nhằm tránh sai sót trong quá trình thực hiện các thao tác.

 

Sau thời gian đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa lại và học viên sẽ không thực hiện việc đăng ký môn học được nữa. Phòng Sau đại học không giải quyết các trường hợp không đăng ký học phần trễ hạn với bất kỳ học viên nào, với bất kỳ lý do nào.