Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc chuyển phòng làm việc

Phòng Sau đại học chuyển phòng làm việc qua phòng B002 (tầng trệt nhà B). Anh/Chị sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh lưu ý khi liên hệ các hoạt động học vụ.